loader image

Hem

>

>

Medecinsk Botox

Bozza workshop

Används mer och mer i medicinska syften så som att bota migrän och spänningshuvudvärk, motverka tandgnissling och spända käkar samt dämpa överdrivna svettningar.

Hyperhidros (svåra svettningar) drabbar ca 3% av befolkningen. Svettningen kan vara allmän, dvs att man svettas mycket över hela kroppen. Den kan också vara lokalt koncentrerad till armhålor, handflator, fotsulor och panna. Nio av tio som behandlas med botox blir effektivt hjälpta då läkemedlet blockerar nervimpulserna till svettkörtlarna så att svettningarna upphör.

Effekten märks efter 2-3 dagar och uppnår sin fulla effekt efter ca 10-14 dagar. Resultatet varar mellan 5-9 månader, varefter en ny behandling kan göras. Effekten förlängs efter varje behandling då svettkörtlarna inte återfår sin fulla aktivitet mellan varje injektion.
Fotsulsbehandling är effekten något sämre jämfört med övriga områden.

Inför behandling
-Om du ska injicera Botox i armhålor (axiller) ska du inte raka armhålorna 1 vecka innan behandling. –Du skall ej heller använda aluminiumkloridlösningar: (absolut torr, bats eller stop 24).
-Du skall vara frisk och inte ha någon infektion, feber eller ha sjukdomskänsla i kroppen.
-Ingen aktiv acne eller kvissla vid injektionsområdet.

Inte vara gravid eller ammande.

Risker och biverkningar
Behandlingen har minimala risker men under de närmsta dagarna efter behandlingen kan du uppleva smärta och svullnad på injektionsställena. Ibland kan man också svettas mer på något annat ställe på kroppen.
Hudtorrhet kring det behandlade området är inte ovanligt och kan under en kortare period behandlas med en mjukgörande kräm. I enstaka fall kan musklerna i området försvagas, framförallt musklerna i tumgreppet.

Eventuella besvär är övergående då behandling med Botox inte är permanent.

Hur går behandlingen till
En jodlösning och ett stärkelsepulver (potatismjöl/maizenamjöl) appliceras över området som ska behandlas. Detta för att identifiera vilket område som skall injiceras. Därefter injiceras området med Botox.

Gör det ont
De flesta patienter brukar uppge att injektionerna är mer eller mindre smärtfria. Andra upplever att sticken liknas vid myggbett.